top of page

Акмермер Бору е компания с близо 50 годишен опит и традиции в търговията и производството на строителни материали. Производственият фокус е насочен към инвестиции в производството на изделия от желязо и стомана.  Фирмата разполага със специализирани центрове за производство на широка гама изделия от стомана, лазерно плазмено рязане, както и високотехнологична база за производството на спирално заварени тръби. Акмемер Бору доставя висококачествени спирално заварени стоманени тръби в целия свят и има капацитет да задоволи различни клиентски изисквания и потребности.

НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛЕН ПАРТНЬОР ЗА БЪЛГАРИЯ

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page