top of page

Общи условия за ползване

Собственост
Настоящият сайт е собственост на фирма EЙЧ ЕЛ ЕС ТРЕЙД“ ЕООД.
Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на „EЙЧ ЕЛ ЕС ТРЕЙД“ ЕООД, в случай, че не е посочено друго.

Общи условия
Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за цели свързани с изграждане на партньорски отношения с “EЙЧ ЕЛ ЕС ТРЕЙД“ ЕООД, ако изрично не е договорено друго.
Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска, при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към www.hlstrade.bg – за интернет сайтове.
Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта www.hlstrade.bg  без изричното писмено съгласие на“EЙЧ ЕЛ ЕС ТРЕЙД“ ЕООД, независимо дали е посочен източникът, или е поставен линк към него. Всяко подобно действие ще бъде преследвано от “EЙЧ ЕЛ ЕС ТРЕЙД“ ЕООД по съдебен път с цялата категоричност и строгост на закона.
Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е “EЙЧ ЕЛ ЕС ТРЕЙД“ ЕООД или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.
Поставянето на линкове към материали в https://www.hlstrade.bg/ е свободно.
 “EЙЧ ЕЛ ЕС ТРЕЙД“ ЕООД има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

Отговорност
“EЙЧ ЕЛ ЕС ТРЕЙД“ ЕООД прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възжността инцидентно да възникнат обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.
“EЙЧ ЕЛ ЕС ТРЕЙД“ ЕООД не носи отговорност за евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание

Конфиденциалност
Вашата лична сфера и е важна за нас. Като администратор на лични данни, ние се грижим за спазването на разпоредбите във връзка със защита на данните и най-вече на европейския Общ регламент относно защита на данните (ОРЗД), който влезе в сила от 25 май 2018 г. и на съответното приложимо българско законодателство.
С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при попълване на формата за контакт лични данни. Вижте повече за обработката и защитата на личните си данни в нашата Политика за поверителност.

Обезщетения
За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси, се прилага действащото българско законодателство.
Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него, представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page