top of page

Политика за поверителност

В сила от 20.07.2018 г., съобразена с регламент на ЕС 2016/679 относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), в сила от 2018/25.05.

Настоящата политика за поверителност се предоставя в качеството Ви на потребител на уебсайта на „EЙЧ ЕЛ ЕС ТРЕЙД“ ЕООД и Ви приканваме да се запознаете  внимателно с нея и Вашата защита на лични данни, като при въпроси може да се свържете с нас чрез имейл office@hlstrade.bg

Ако съществува причина, поради която не сте съгласни с условията за ползване на уебсайта ни, посочени в този документ, Ви препоръчваме да не го ползвате. С влизането си в него, Вие се съгласявате с политиката ни за поверителност и условията за ползване.

Фирма „EЙЧ ЕЛ ЕС ТРЕЙД“ ЕООД не събира и не обработва лични данни през уебсайта си, освен в случаите когато потребителят информирано е предоставил данните си през контактната форма на сайта, с цел искане на информация, оферта, запитване. В тези случаи, ние съблюдаваме основните принципи на обработката и съхранение на лични данни като законосъобразност, прозрачност, добросъвестност и конфиденциалност. Данните  се съхраняват в платформата на сайта за срок от една година и се ползват изключително и само във връзка с предоставянето на исканата услуга или информация към потребителя.

Фирма EЙЧ ЕЛ ЕС ТРЕЙД“ ЕООД  не събира и не обработва през уебсайта си чувствителни лични данни, данни на непълнолетни лица или специални категории данни.

Личните данни не се предоставят на трети страни и не се ползват за друга цел, освен за комуникация с потребителите на сайта.

Всеки потребител, предоставил лични данни през сайта на фирма „EЙЧ ЕЛ ЕС ТРЕЙД“ ЕООД има право:

  • на достъп до информацията, която е подал за себе си;

  • право на коригиране и промяна на информацията;

  • право на изтриване на информацията.

 

Фирма „EЙЧ ЕЛ ЕС ТРЕЙД“ ЕООД запазва правото си да допълва, изменя и актуализира политиката си за защита на лични данни и поверителност при нова нормативна уредба или във връзка с различни функционалности в платформата на уебсайта.

Промени в настоящата Политика за поверителност се извършват по реда за изменение и допълнение на Общите Условия за ползване.

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page